แสดงจำนวนแขกรับเชิญ [ พิมพ์ทั้งหมด ] [ กลับหน้าหลัก ]
ที่ ประเภท เลข AD ชื่อ-สกุล << คลิกชื่อพิมพ์บัตร >> หน้าที่
1 G 28820 นายกฤตนัน จักรวรรณพร แขกรับเชิญ
2 G 30850 นภัสภรณ์ ประเสริฐบุญญพร ผู้ติดตามผู้อำนวยการเขตพื้นที่ ศก.1
3 G 30991 สุรไกร วิเศษสิงห์ ผู้ติดตามรองนายกรัฐมนตรีฯ
4 G 30990 ชัพพาคม ประกอบทรัพย์ ผู้ติดตามรองนายกรัฐมนตรีฯ
5 G 30596 นิคม มิ่งขวัญ ผู้ติดตามรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
6 G 30595 ไกรเลิศ ตั้งกิจบำรุง ผู้ติดตามรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
[ กลับหน้าหลัก ]


จัดทำระบบโดย
ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษ (กกท.ศรีสะเกษ)
ร่วมกับ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ / ค่ายลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ / สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษและยโสธร)