แสดงจำนวนเจ้าหน้าที่ทีม [ พิมพ์ทั้งหมด ] [ กลับหน้าหลัก ]
ที่ ประเภท เลข AD ชื่อ-สกุล << คลิกชื่อพิมพ์บัตร >> หน้าที่
1 Fo 29849 ชะโอด ภักดี กรรมการสมาคมกีฬา จ.สมุทรสาคร
2 Fo 26525 สวัสดิ์ สายโท เจ้าหน้าที่ทีมกรีฑา
3 Fo 26225 อนิรุตจ์ สีละโคตร เจ้าหน้าที่ทีมกีฬากาบัดดี้
4 Fo 26520 ไตรลักษณ์ สีสุวงศ์ เจ้าหน้าที่ทีมกีฬาคาราเต้โด
5 Fo 27938 ธนพร สายสุด เจ้าหน้าที่ทีมกีฬาซอพบอล
6 Fo 26505 ประเสริฐ ครองยุติ เจ้าหน้าที่ทีมกีฬาตะกร้อลอดห่่วง
7 Fo 26215 มรกต บุรกรณ์ เจ้าหน้าที่ทีมกีฬาปันจักสีลัต
8 Fo 26214 เข็มทอง สุทธิพันธ์ เจ้าหน้าที่ทีมกีฬาปันจักสีลัต
9 Fo 26528 สิทธิพงษ์ เข็มแก้ว เจ้าหน้าที่ทีมกีฬามวยไทยสมัครเล่น
10 Fo 26208 สมเพียร ไชยสุวรรณ์ เจ้าหน้าที่ทีมกีฬามวยไทยสมัครเล่น
11 Fo 26207 วิรัช ทะตะศิลา เจ้าหน้าที่ทีมกีฬามวยไทยสมัครเล่น
12 Fo 26530 ชนะ กองสิน เจ้าหน้าที่ทีมกีฬายิงปืน
13 Fo 26517 มนุญารักข์ เอื้อเฟื้อพันธ์ เจ้าหน้าที่ทีมกีฬายิมนาสติก
14 Fo 26514 ยุทธศักดิ์ ศรีขาว เจ้าหน้าที่ทีมกีฬาเรือพาย
15 Fo 26513 สุมาลัย สุขกุล เจ้าหน้าที่ทีมกีฬาเรือพาย
16 Fo 26522 ชรินทร์ ยิ่งยง เจ้าหน้าที่ทีมกีฬาวูซู
17 Fo 26506 สุภี โสดาภักดิ์ เจ้าหน้าที่ทีมตะกร้อลอดห่วง
18 Fo 26224 นัยณัฏฐ์ ศรีชัย เจ้าหน้าที่ทีมตะกร้อลอดห่วง
19 Fo 26223 ปราโมทย์ ผิวงาม เจ้าหน้าที่ทีมบาสเกตบอล
20 Fo 26222 สกฤษฎ์ชัย ศรศรียศท์ เจ้าหน้าที่ทีมบาสเกตบอล
21 Fo 26221 นิรันดร์ อึ้งสายเชื้อ เจ้าหน้าที่ทีมบาสเกตบอล
22 Fo 26220 ทิพย์สุดา ไกรเกตุ เจ้าหน้าที่ทีมบาสเกตบอล
23 Fo 26217 นพพล พุทธจันทร์ เจ้าหน้าที่ทีมปันจักสีลัต
24 Fo 26213 แสงอรุณ คุณมะนะ เจ้าหน้าที่ทีมปันจักสีลัต
25 Fo 27803 ณัฎฐกิตต์ ไชยรัตน์ เจ้าหน้าที่ทีมมวยสากลสมัครเล่น
26 Fo 27802 ไขศรี โพธิ์พันธุ์ เจ้าหน้าที่ทีมมวยสากลสมัครเล่น
27 Fo 27801 รำไพ ไชยรัตน์ เจ้าหน้าที่ทีมมวยสากลสมัครเล่น
28 Fo 27800 ธนโชติ ปัญญาสูง เจ้าหน้าที่ทีมมวยสากลสมัครเล่น
29 Fo 30755 วันวิสาข์ โพธิ์เกิด เจ้าหน้าที่ทีมรักบี้ฟุตบอล จ.พิษณุโลก
30 Fo 26126 เทวิน ชินบุตร เจ้าหน้าที่ทีมฮอกกี้ในร่ม
31 Fo 30778 วสันต์ เข็มทอง นักกีฬามวยไทยสมัครเล่น จ.กาญจนบุรี
32 Fo 30779 ศรีสุดา พันธุไตดี นักกีฬามวยสากลสมัครเล่น จ.กาญจนบุรี
33 Fo 29772 ไพโรจน์ กระจ่างพันธ์ ผู้จัดการทีม ฮอกกี้กลางแจ้ง
34 Fo 30077 ทองจันทร์ ระหา ผู้จัดการทีมกีฬาฟุตซอล จังหวัดสุพรรณบุรี
35 Fo 31032 นายกอบกิจ ธรรมานุชิต ผู้จัดการทีมฟุตบอลหญิง จังหวัดนครสวรรค์
36 Fo 29027 สุเทพ ชื่นเมือง ผู้จัดการทีมมวยไทยสากลสมัครเล่น จ.ชัยภูมิ
37 Fo 29781 ผุสดาภรณ์ บัวย้อย ผู้จัดการทีมวูซู
38 Fo 29846 จ.ท.ราชวัตร แก้วปัญญา ผู้จัดการทีม
39 Fo 30780 ละเอียด กังวาลทวีทรัพย์ ผู้ช่วยผู้จัดการทีมมวยไทยสมัครเล่น จ.กาญจนบุรี
40 Fo 30740 ยุทธศักดิ์ ลุมไธสงค์ ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนกีฬาแฮนด์บอล จ.ชัยภูมิ
41 Fo 30851 นันทรัตน์ ลอยโคกสูง ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนกีฬาแฮนด์บอลหญิง จ.นครราชสีมา
42 Fo 31033 ด.ต.สมบูรณ์ เสนา ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนฟุตบอลหญิง จังหวัดนครสวรรค์
43 Fo 30321 วิรัตน์ เจริญดี ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนมวยสากลสมัครเล่น จ.บึงกาฬ
44 Fo 29778 พันทิพา จันทร์แสงศรี ผู้ฝึกสอน มวยสากลสมัครเล่น
45 Fo 29773 สิบเอกลิขิต จอมคำสิงห์ ผู้ฝึกสอน ฮอกกี้กลางแจ้ง
46 Fo 29022 เสกสรร ปลื้มชัยภูมิ ผู้ฝึกสอนกีฬา จ.ชัยภูมิ
47 Fo 30314 วิเชียร หมื่นศรี ผู้ฝึกสอนกีฬากรีฑา
48 Fo 29938 เกรียงไกร คำมอญ ผู้ฝึกสอนกีฬากรีฑา
49 Fo 29891 สายัณห์ หอกุล ผู้ฝึกสอนกีฬากรีฑา
50 Fo 29017 วณิชชา นึกชัยภูมิ ผู้ฝึกสอนกีฬาซอฟท์บอล จ.ชัยภูมิ
51 Fo 29021 นิติพนธ์ ปิยะพงษ์กุล ผู้ฝึกสอนกีฬาซอฟท์บอล จ.ชัยภูมิ
52 Fo 29020 ศักดิ์บดินทร์ แสงสว่าง ผู้ฝึกสอนกีฬาซอฟท์บอล จ.ชัยภูมิ
53 Fo 30961 สุธาวัฎ นามสง่า ผู้ฝึกสอนกีฬาทางอากาศ จ.นนทบุรี
54 Fo 30332 พิเชษ ไพบูลคณารักษ์ ผู้ฝึกสอนกีฬาเทควันโด จ.บึงกาฬ
55 Fo 29025 ยุพาพร โคตรทอง ผู้ฝึกสอนกีฬาปันจักสีลัต จ.ชัยภูมิ
56 Fo 30733 ชัยณรงค์ มอนรัมย์ ผู้ฝึกสอนกีฬาปันจักสีลัต จ.บุรีรัมย์
57 Fo 29845 พิมพ์พรรณ ชิวปรีชา ผู้ฝึกสอนกีฬาปันจักสีลัต
58 Fo 29018 ไวพจน์ สีทำนา ผู้ฝึกสอนกีฬาเปตอง จ.ชัยภูมิ
59 Fo 30329 บรรจง มนทาเย็น ผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทยสมัครเล่น จ.บึงกาฬ
60 Fo 30328 ดาม ภูมิพันธ์ ผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทยสมัครเล่น จ.บึงกาฬ
61 Fo 30732 สมบัติ ปลัดศรีช่าย ผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทยสมัครเล่น จ.บุรีรัมย์
62 Fo 30731 สุวิชาญ วิริยอุดมศิริ ผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทยสมัครเล่น จ.บุรีรัมย์
63 Fo 30979 นายประเสริฐพร พัฒนศิลป์ ผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทยสมัครเล่น
64 Fo 29024 อารียา ฤากำลัง ผู้ฝึกสอนกีฬามวยสากล จ.ชัยภูมิ
65 Fo 29023 นิคม ฤากำลัง ผู้ฝึกสอนกีฬามวยสากล จ.ชัยภูมิ
66 Fo 30325 วิไลรัตน์ เบ้าทุมมา ผู้ฝึกสอนกีฬามวยสากลสมัครเล่น(หญิง) จ.บึงกาฬ
67 Fo 29888 สมบัติ ใจปินตา ผู้ฝึกสอนกีฬามวยสากลสมัครเล่น
68 Fo 29844 เจตนารมย์ บุญพงษ์ ผู้ฝึกสอนกีฬามวยสากลสมัครเล่น
69 Fo 30839 ขนิษฐา เปตานัง ผู้ฝึกสอนกีฬายกน้ำหนัก จ.ขอนแก่น
70 Fo 29847 มนัญฌญา เซ็นกลาง ผู้ฝึกสอนกีฬายิมนาสติก
71 Fo 29026 สมใจ เกิดนอก ผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเล่ย์บอล จ.ชัยภูมิ
72 Fo 30509 นายชรินทร์ ยิ่งยง ผู้ฝึกสอนกีฬาวูซู จังหวัดอำนาจเจริญ
73 Fo 29890 ศรนรินทร์ ไกรเวียง ผู้ฝึกสอนกีฬาหมากล้อม
74 Fo 30739 มนัส ชำนาญ ผู้ฝึกสอนกีฬาแฮนด์บอล จ.ชัยภูมิ
75 Fo 30963 นายวันชัย ปราบวงษา ผู้ฝึกสอนคาราเต้โด
76 Fo 26226 นางทักษิณา นากา ผู้ฝึกสอนฟุตซอล จ.ศรีสะเกษ
77 Fo 31034 นางสาวชนาฑา มันเทศสวรรค์ ผู้ฝึกสอนฟุตบอลหญิง จังหวัดนครสวรรค์
78 Fo 29028 ด.ต.ธีระพงษ์ จันณรงค์ ผู้ฝึกสอนมวยไทยสากลสมัครเล่น จ.ชัยภูมิ
79 Fo 30320 ประสาน เบ้าทุมมา ผู้ฝึกสอนมวยสากลสมัครเล่น จ.บึงกาฬ
80 Fo 29011 จินดา เทียมชัยภูมิ รองหัวหน้าคณะนักกีฬา จ.ชัยภูมิ
[ กลับหน้าหลัก ]


จัดทำระบบโดย
ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษ (กกท.ศรีสะเกษ)
ร่วมกับ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ / ค่ายลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ / สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษและยโสธร)