แสดงจำนวนกรรมการอำนวยการ [ พิมพ์ทั้งหมด ] [ กลับหน้าหลัก ]
ที่ ประเภท เลข AD ชื่อ-สกุล << คลิกชื่อพิมพ์บัตร >> หน้าที่
1 A 31473 เฉลิมชัย บุญรักษ์ กรรมการอำนวยการ
2 A 31169 เทอดสิทธิ์ อุตส่าห์ กรรมการอำนวยการ กกท. จังหวัดศรีสะเกษ
3 A 27428 นายอุดร น้อยทับทิม คณะกรรมการอำนวยการจังหวัดยะลา
4 A 27427 นายเดชรัตน์ สิมศิริ คณะกรรมการอำนวยการจังหวัดยะลา
5 A 29502 นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ นายกสมาคมกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
6 A 30744 ว่าที่ ร.ต.จำนงค์ ยาวิชัย ผอ.กกท. จ.น่าน
7 A 29971 นายเกรียงเดช เข็มทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
8 A 29346 ดร. วินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
9 A 29311 นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
10 A 29246 นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
11 A 27643 ว่าที่ ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
12 A 30296 ดร.กาหลง เย็นจิตต์ ผู้อำนวยการ กกท.ภาค 1
13 A 27987 นายเดชา เศวตศิโรรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจและสิทธิประโยชน์ กกท.ส่วนกลาง
14 A 29350 นายพาณิชย์ สินสุข ผู้อำนวยการศูนย์ กกท. จ.นครราชสีมา
15 A 27644 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนสมุทรสาคร
16 A 30775 เฉลิมพล พลวัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
17 A 31109 นพรัตน์ ตั้งกิตติถาวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร
18 A 27645 นายวินิตย์ ปิยะเมธาง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
19 A 30743 สมพงษ์ พิมพ์มาศ หัวหน้าคณะนักกีฬา จ.น่าน
[ กลับหน้าหลัก ]


จัดทำระบบโดย
ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษ (กกท.ศรีสะเกษ)
ร่วมกับ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ / ค่ายลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ / สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษและยโสธร)